ประเทศ

ประเทศเบลารุส

การปฏิบัติ สร้างสถานที่ใหม่
ขยายแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศเบลารุส

กรอง
อันดับ
หมวดหมู่
แสดงทั้งหมด
ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Białowieża Forest

Białowieża Forest is a tourist attraction located in Kamenyuki, ป

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
National Academic Big Opera and Ballet Theatre of the Republic of Belarus

National Academic Big Opera and Ballet Theatre of the Republic of

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Brest Fortress

Brest Fortress is a tourist attraction located in Brest, ประเทศเบลารุส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Gorky Park (Minsk)

Gorky Park (Minsk) is a tourist attraction located in Minsk,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Nesvizh Castle

Nesvizh Castle is a tourist attraction located in Nyasvizh,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Лагойск (гарналыжны курорт)

Лагойск (гарналыжны курорт) is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Глубокое

Глубокое is a tourist attraction located in Hlybokaye, ประเทศเบลารุส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Yanka Kupala National Academic Theatre

Yanka Kupala National Academic Theatre is a tourist attraction located

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Парк Перамогі (Мінск)

Парк Перамогі (Мінск) is a tourist attraction located in Minsk, ประเทศ

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Silichy

Silichy is a tourist attraction located in Augustowo, ประเทศเบลารุส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Stalin's Line Museum

Stalin's Line Museum is a tourist attraction located in Szczerbiny,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
The National Library of Belarus

The National Library of Belarus is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Jardín Botánico Central de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia

Jardín Botánico Central de la Academia Nacional de Ciencias de B

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Mir Castle Complex

Mir Castle Complex is a tourist attraction located in Mir,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Дудутки

Дудутки is a tourist attraction located in Dudichi, ประเทศเบลารุส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Victory Square, Minsk

Victory Square, Minsk is a tourist attraction located in Minsk,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Saint Sophia Cathedral in Polotsk

Saint Sophia Cathedral in Polotsk is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Lake Narach

Lake Narach is a tourist attraction located in Naroch', ประเทศเบลารุส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Church of Saints Simon and Helena

Church of Saints Simon and Helena is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Плошча Незалежнасьці (Менск)

Плошча Незалежнасьці (Менск) is a tourist attraction located in M

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Стела «Минск — город-герой»

Стела «Минск — город-герой» is a tourist attraction located in M