ประเทศ

ประเทศโรมาเนีย

การปฏิบัติ สร้างสถานที่ใหม่
ขยายแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวใน ประเทศโรมาเนีย

กรอง
อันดับ
หมวดหมู่
แสดงทั้งหมด
ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Bâlea Lake

Bâlea Lake is a tourist attraction located in Streja Cârtişoara, ปร

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Mogoşoaia Palace

Mogoşoaia Palace is a tourist attraction located in Bucharest,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Cluj-Napoca National Theatre

Cluj-Napoca National Theatre is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Peleș Castle

Peleș Castle is a tourist attraction located in Sinaia, ประเทศโรมาเนีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Palace of Culture (Iaşi)

Palace of Culture (Iaşi) is a tourist attraction located in Iaşi, ป

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Salina Turda

Salina Turda is a tourist attraction located in Turda, ประเทศโรมาเนีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Cluj-Napoca Botanical Garden

Cluj-Napoca Botanical Garden is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Corvin Castle

Corvin Castle is a tourist attraction located in Hunedoara,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Arcul de Triumf

Arcul de Triumf is a tourist attraction located in Bucharest,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Bonţida Bánffy Castle

Bonţida Bánffy Castle is a tourist attraction located in Răscruci, ปร

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei is a tourist attraction located in Simleul Silvaiei,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Bulandra Theatre

Bulandra Theatre is a tourist attraction located in Bucharest,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Sphinx (Romania)

Sphinx (Romania) is a tourist attraction located in Bustenii,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Făgăraș Citadel

Făgăraș Citadel is a tourist attraction located in Făgăraso, ประเ

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Statue of Decebalus

Statue of Decebalus is a tourist attraction located in Dubova,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Fortress of Deva

Fortress of Deva is a tourist attraction located in Deva,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Stavropoleos Monastery

Stavropoleos Monastery is a tourist attraction located in Bucharest,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Moldoviţa Monastery

Moldoviţa Monastery is a tourist attraction located in Vatra

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Neamţ Citadel

Neamţ Citadel is a tourist attraction located in Neamtzu,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Biserica Neagră

Biserica Neagră is a tourist attraction located in Brașov, ป

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Horea, Cloșca és Crișan obeliszkje

Horea, Cloșca és Crișan obeliszkje is a tourist attraction located in