ประเทศ

สโลวะเกีย

การปฏิบัติ สร้างสถานที่ใหม่
ขยายแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวใน สโลวะเกีย

กรอง
อันดับ
หมวดหมู่
แสดงทั้งหมด
ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Bardejov

Bardejov is a tourist attraction located in Bardejovská Nová Ves, ส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Štrbské pleso

Štrbské pleso is a tourist attraction located in Vysoké Tatry, สโ

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Trenčianske Teplice

Trenčianske Teplice is a tourist attraction located in Trenčianske T

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Bojnice Castle

Bojnice Castle is a tourist attraction located in Bojnice, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Spiš Castle

Spiš Castle is a tourist attraction located in Spišské Podhradie, สโ

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Orava (castle)

Orava (castle) is a tourist attraction located in Orawskie Zamki,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Tatra Mountains

Tatra Mountains is a tourist attraction located in Hôrka, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Devín Castle

Devín Castle is a tourist attraction located in Devín, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Turčianske Teplice

Turčianske Teplice is a tourist attraction located in Turčianske T

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Rajecké Teplice

Rajecké Teplice is a tourist attraction located in Rajecké Teplice, ส

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Old Town Hall (Bratislava)

Old Town Hall (Bratislava) is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Lubowla Castle

Lubowla Castle is a tourist attraction located in Stará Ľubovňa, สโ

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Smolenice Castle

Smolenice Castle is a tourist attraction located in Smolenice,

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Starý most (Bratislava)

Starý most (Bratislava) is a tourist attraction located in

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Lietava Castle

Lietava Castle is a tourist attraction located in Lietava, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Pustý hrad

Pustý hrad is a tourist attraction located in Podzámok, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Bojnice Zoo

Bojnice Zoo is a tourist attraction located in Bojnice, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Čachtice Castle

Čachtice Castle is a tourist attraction located in Višňové, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Ďumbier

Ďumbier is a tourist attraction located in Horáreň, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Košice Zoo

Košice Zoo is a tourist attraction located in Košice, สโลวะเกีย

ผมอยากไปเยี่ยมชม
ผมอยู่ที่นี่
Visited
Nitra Castle

Nitra Castle is a tourist attraction located in Nitra, สโลวะเกีย