วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศน์และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติ

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็นเจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หุ้มกระเบื้องสีทอง ในรัชกาลปัจจุบัน รอบฐานพระเจดีย์มี ศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋งจีน นอกจากนี้ก็มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง

ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระอิสริยยศที่สยามมกุฎราชกุมาร

ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวชและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร โปรดเกล้าฯ ให้ประติมากรของกรมศิลปากรปั้นหุ่นและสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร โดยเสด็จพระราชดำเนินหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2499 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธนาราวันตบพิตร"

ลำดับเจ้าอาวาส

นับตั้งแต่ใช้ชื่อวัดว่าวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามแห่งนี้มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น 7 พระองค์/รูป ได้แก่

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ หรือ พระวชิรญาณเถระ พ.ศ. 2380 พ.ศ. 2394
2 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2435
3 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2464
4 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พ.ศ. 2464 พ.ศ. 2501
5 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2504
6 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2556
7 รอแต่งตั้ง พ.ศ. 2556 (ปัจจุบัน)

อ้างอิง

Шаблон:รายการอ้างอิง Шаблон:พระอารามหลวงชั้นเอก Шаблон:ไหว้พระ 9 วัด กทม.

Шаблон:เรียงลำดับ หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในพุทธศตวรรษที่ 24 หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย หมวดหมู่:วัดในเขตพระนคร

อยู่ในหมวดต่อไปนี้:
แสดงความคิดเห็น
เคล็ดลับ & คำแนะนำ
Thannawatt
10 december 2011
The temple hightlights are Uposatha Hall, the Main Gateway, The Red Pavilions, Great Cetiya, Buddha Footprint, and the distinctive and unique murals painted by well known Thai painter, In Kong.
@JaumePrimero
22 december 2012
If you want to check out Buddha's footprint, its here! :) Royal princes study here and serve their monkhood.
: P
19 february 2018
วัดประจำ ร.6 และ ร.9 เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช 4 พระองค์ ร.9 ทรงเคยผนวชที่นี่ พระอุโบสถมีพระประธานคือ พระพุทธสุวรรณเขตและพระพุทธชินสีห์ ใต้ฐานพุทธบัลลังก์บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ร.6 และ ร.9
: P
15 december 2016
เบื้องพระหัตถ์ขวาและซ้ายของพระพุทธชินสีห์ ประดิษฐาน พระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตร ภูมิพลนริศทสสหัส ทิวัสรัชการี  ปัณณาสวรรษศรีอุภัยมหามงคล และ พระพุทธวิโลกนญาณบพิตร สิริกิติธรรมโสตถิมงคล ตามลำดับ
★*・。Pε∂r®!Σ・*☆ C.
วัดบวรนิเวศวรวิหาร สร้างสมัยร.3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ด้วยศิลปะไทย-จีน ภายในมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์ คือ พระประธาน และ พระพุทธชิน และเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
meo
17 january 2013
1826年に建立、後のラーマ4世がおこしたタマユットニカーイ派の総本山。「ボウォーン」とは、寺院を建立したラーマ3世の副王の役職を指す言葉で王に即位する王子が出家修行する寺院。ラーマ5世から現国王のラーマ9世まで、歴代王もここで出家修行された。現在200名ほどが修行中。古代チェンセーン王朝の黄金の仏像、「プラトゥー・シアウカーン」と呼ばれる門の彫刻、歴代王が出家修行中の宮殿などが見どころ。無料
8.9/10
Parinai Suepugdee, Jomm และ 64,837 ผู้คนมากขึ้นได้รับที่นี่
แผนที่
248 ถนน พระสุเมรุ แขวง วัดบวรนิเวศ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย ขอเส้นทาง
Tue 10:00 AM–5:00 PM
Wed 11:00 AM–5:00 PM
Thu 10:00 AM–2:00 PM
Fri 10:00 AM–5:00 PM
Sat-Sun 6:00 AM–6:00 PM

Wat Bowon Niwet ในFoursquare

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในFacebook

โรงแรมใกล้เคียง

ดูโรงแรมทั้งหมด ดูทั้งหมด
Oh Compound Hostel

ตั้งแต่วันที่ $4

The Printing House Poshtel Bangkok

ตั้งแต่วันที่ $15

Sri Krungthep Hotel

ตั้งแต่วันที่ $15

Baan Dinso

ตั้งแต่วันที่ $34

U-Night Hostel

ตั้งแต่วันที่ $15

Rachanatda Hostel

ตั้งแต่วันที่ $14

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำอยู่บริเวณใกล้เคียง

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนิ

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือ 'วัดราชนัดดา' ตั้งอยู่ใกล้กับป้อมมห

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้า ตั้งที่อาคารกรมโยธาธิการเดิม บริเวณทางแยก

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร

ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร :(ตัวเต็ม:打惱路玄天

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (อังกฤษ: The National Gallery) หร

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
เสาชิงช้า

เสาชิงช้า ตั้งอยู่หน้าวัดสุ

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก พ

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

สถานที่ท่องเที่ยวที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดคิโยะมิซึ

Kiyomizu-dera (清水寺), known more fully as Otowa-san Kiyomizu-dera (音羽山清

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

The Wat Phra Kaew (English Temple of the Emerald Buddha, Thai:

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอย

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง

ดูสถานที่ที่คล้ายกันทั้งหมด