France & Holland

Vadim I

28 april 2018 — 2 may 2018

Vadim I

6 ภูมิภาค
45 ประเทศ
868 เมือง
901 สถานที่
164 สมาชิก

28 april 2018

I've visited Eiffel Tower (Tour Eiffel) — with Ekaterina, Tatjana
หอไอเฟล (ฝรั่งเศส: Tour Eiffel, ตูร์แอฟแฟล; อังกฤษ: Eiffel Tower) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย Read further
1

29 april 2018

I've visited Our Lady of Reims (Cathédrale Notre-Dame de Reims) — with Ekaterina, Tatjana
มหาวิหารแรงส์ หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ (Cathédrale Notre-Dame de Reims) เป็นมหาวิหารของเมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฏกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบนมหาวิหารเดิมที่ถูกไหม้ไปเมื่อค.ศ. 1211 ที่พระเจ้าโคลวิสที่ 1ผู้ถือกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของฝรั่งเศสได้ทำพิธีรับศีลจุ่มจากนักบุญเรมี (St. Remi) บาทหลวงของเมืองรีมส์เมื่อค.ศ. 496 Read further
1

30 april 2018

I've visited Windmills at Kinderdijk (Kinderdijkse Molens) — with Ekaterina, Tatjana
Windmills at Kinderdijk is a tourist attraction located in Kinderdijk, ประเทศเนเธอร์แลนด์ Read further
1

1 may 2018

I've visited Keukenhof — with Ekaterina, Tatjana
Keukenhof is a tourist attraction located in Lisse, ประเทศเนเธอร์แลนด์ Read further
1

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
รัสเซีย
2582 สถานที่สำคัญ
สหรัฐอเมริกา
2536 สถานที่สำคัญ
สหราชอาณาจักร
2194 สถานที่สำคัญ
ประเทศอิตาลี
1114 สถานที่สำคัญ
เยอรมัน
983 สถานที่สำคัญ
ประเทศฝรั่งเศส
950 สถานที่สำคัญ
ประเทศยูเครน
556 สถานที่สำคัญ
ประเทศสเปน
542 สถานที่สำคัญ