พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
01:33

A handful of Myanmar

A short visual and musical journey through wonderful Myanmar (Burma).

Me and my friend Lucas were traveling on a boat for 24hours from Yangon to Pathen and stayed on the deck with all other people - locals, traveling to small villages along the river. They enjoyed following every move we make as if they were watching TV and also enjoyed being photographed and seeing their pictures on the camera screen. One little girl, came to us and brought a handful of fruits. It seemed that all Myanmar fits in those small hands.

แสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น บางทีคุณอาจจะเป็นคนแรกที่โพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักเดินทาง? :)

สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงในวิดีโอนี้

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
ประเทศพม่า

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ป