เจดีย์โบตะทอง
01:23
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
01:57

Made in Myanmar

I hope that this can be seen as a sort of postcard from Myanmar and that it inspires curiosity and exploration. The country is home to some of the friendliest people on the planet, to whom this video is dedicated.

Music:
"Sneeuwland"
Oscar Schuster
freemusicarchive.org/music/Oskar_Schuster/

แสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น บางทีคุณอาจจะเป็นคนแรกที่โพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักเดินทาง? :)

สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงในวิดีโอนี้

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
เจดีย์โบตะทอง
ประเทศพม่า

เจดีย์โบตะทอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ เจ

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
ประเทศพม่า

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ป