สะพานบรูคลิน
01:10
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
03:01
เซ็นทรัลพาร์ก
04:24
ไทม์สแควร์
04:40

New York, Squared

This summer I had the opportunity to visit New York for two weeks. So i took my camera and shot barely everything. This is the result :)
แสดงความคิดเห็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงในวิดีโอนี้

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
สะพานบรูคลิน
สหรัฐอเมริกา

สะพานบรูคลิน (อังกฤษ: Brooklyn Bridge) เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่ส

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
สหรัฐอเมริกา

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ เป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
เซ็นทรัลพาร์ก
สหรัฐอเมริกา

เซ็นทรัลพาร์ก (Шаблон:Coor dms) เป็นสวนสาธารณะขนาด 843 เอเคอร์

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
ไทม์สแควร์
สหรัฐอเมริกา