สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์
00:00
Bondi Beach, New South Wales
00:15
โรงอุปรากรซิดนีย์
00:53
หอคอยซิดนีย์
00:59
Port Jackson
01:20
ANZAC Bridge
02:15

Time to Sydney

Explore Sydney through time-lapse and hyper-lapse: from the city to the beaches and beyond.

Music: Orchestral Rock Theme - Akashic Records

Timelapse Showfest 2014 Official Selection

แสดงความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น บางทีคุณอาจจะเป็นคนแรกที่โพสต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนักเดินทาง? :)

สถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงในวิดีโอนี้

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์
ประเทศออสเตรเลีย

สะพานฮาร์เบอร์ (อังกฤษ: Harbour Bridge) มีโครงสร้างผิวจราจรพาดผ

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
Bondi Beach, New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย

Bondi Beach, New South Wales

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
โรงอุปรากรซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

โรงอุปรากรซิดนีย์ หรือ ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ (อังกฤษ: Sydney Opera

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
หอคอยซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย

หอคอยซิดนีย์ (อังกฤษ: Sydney Tower) คือ สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุด

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
Port Jackson
ประเทศออสเตรเลีย

Port Jackson

เพิ่มในรายการที่ต้องการ
ฉันเคยมาที่นี่
มีผู้เข้าชม
ANZAC Bridge
ประเทศออสเตรเลีย

ANZAC Bridge